Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành từ Nội Thất Bamboo

Hầu hết các sản phẩm được bán tại Nội thất Bamboo đều được bảo hành tối thiểu 1 năm. Với các sản phẩm đặc thù không có bảo hành là những sản phẩm không có khả năng sửa chữa mà chỉ có thể thay mới như các dòng sản phẩm giá rẻ có thê kế tới là chiếu cói, chiếu điều hòa hay chiếu tăm và một số sản phẩm tương tự khác.

Cấc sản phẩm được hay không có bảo hành đều được ghi rõ trong phần chính sách bảo hành tại mỗi sản phẩm.

Khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi đặt hàng.